کیکوتک ، کیکوگلز محصولات شرکت تیشک طلایی زریوار


شـرکـت تیشک طلایـی زریوار در سال 97 تاسیس گردید این شرکت در راستای تولید مواد غذایی با تکنولوژی جدید و به روز دنیا سعی دارد محصولاتی با کیفیت و استانـدارد جـهانی تولید و به بازار عرضه نماید.
شرکت تیشک طلایی زریوار تولید کننده محصولات لذیذ با برند تجاری کیکوتک (کیکوگلز) میباشد.کیکوتک با طعم مرغ

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (باطعم مرغ)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمک


کیکوتک لیمویی

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (باطعم لیمو)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمک


کیکوتک ذرت پنیری

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (باطعم پنیر)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمک


کیکوتک ذرت فلفلی

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (باطعم فلفل)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمک


کیکوتک کچاپ گوجه ای

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (باطعم کچاپ)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمککیکوتک سرکه ای

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (سرکه ای)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمککیکوتک با طعم ماست موسیر

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (طعم ماست موسیر)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمککیکوتک همبرگر

فرآورده حجیم شده و سرخ شده بر پایه ذرت (با طعم همبرگر)

ترکیبات:

آرد ذرت ، نشاسته، روغن مخصوص سرخ کردنی ، طعم دهنده مجاز خوراکی و نمک
 

تماس با شرکت تیشک طلایی زریوار